اصلاً سوال اینه که چرا علی جنتی باید در مورد مساله پزشکی اظهارنظر کنه؟ اصلاً چرا این مملکت هیچیش صاحب نداره؟ https://t.co/YxLiJ5K54i .