هر چی سن بالاتر میره چون مسیر پشت سر طولانی تر میشه مسیر روبرو هم کوتاهتر دیده میشه برای همین گذر عمر بیشتر حس میشه و انگار میفته رو دور تند .