نکته ترسناک قضیه اینجاست با این وضع نظام آموزش عالی اینا همه شون قبول میشن و دکتر مهندسای آینده مملکتن https://t.co/PPidM8YRdf .