بیماستان جم و پزشکش هنوز هیچ تحقیقی انجام نشده تبرئه‌ شدن. از اون ورم که سر "درحاشیه" صدا و سیما پشت پزشکارو گرفت .