الان بهترین نقد در وصف این مرتیکه فقط از رفیق شفیقش شاهین نجفی برمیاد https://t.co/Ya659f77sG .

2015-2016 Mokum.place