تو سربازی یه کلت برتا بود گاهی شبا میرفتیم برش میداشتیم بازوبستش میکردیم. یه بار نزدیک بود من باهاش آدم بکشم یه بارم نزدیک بود کشته شم. .
چی شد یهو یادش افتادی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
یه کم مضحکه! یه توئیت دیدم راجع به اسلحه برنو یاد این افتادم! ‎· طغرل
باز جای شکرش باقیه توئیت گلنار ندیدی برنامه عوض شه :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
:))) ‎· طغرل