Avatar for toghrol
تو سربازی یه کلت برتا بود گاهی شبا میرفتیم برش میداشتیم بازوبستش میکردیم. یه بار نزدیک بود من باهاش آدم بکشم یه بارم نزدیک بود کشته شم. .
Comment
چی شد یهو یادش افتادی ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Comment
یه کم مضحکه! یه توئیت دیدم راجع به اسلحه برنو یاد این افتادم! ‎· طغرل
Comment
باز جای شکرش باقیه توئیت گلنار ندیدی برنامه عوض شه :)) ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
Comment
:))) ‎· طغرل
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place