یه دلیلش اینه که کلی غیرمسلمون از اروپا و امریکا و اقیانوسیه که مسلمون هم نبودن جذب این گروه شدن .