یعنی در کل مردها با این وضعیت ناهنجار رانندگی که رگه‌هایی از خشونت هم داره بهتره آداپته میشن .