یارو ده سال پیش میخواست مارو ببره تو هرمیها اون موقع میگفت خودم تا یه هفته دیگه زانتیا میخرم! الان فقط مدل ماشین بالا رفته و پرایدم نداره .