حالا درست که اردوغان آدم درست و حسابی نیست (یا نبود!) ولی کودتا حس بدی داره! ما خودمون یه بار نصف و نیمه‌شو تجربه کردیم .