اردوغان اگه عقل داشت همون اول ارتشو منحل میکرد به جاش یه گارد انقلابی تاسیس میکرد! .

2015-2016 Mokum.place