بیچاره اینهایی که پروازهای مهم داشتن و ترکیه مسیر ترانزیتشون بوده https://t.co/huLu9JGTvq .

2015-2016 Mokum.place