RT @Ferinaando: تور یک هفته‌ای ترکیه: پنج هزار و هشتصد تومان. .