حالا احتمالاً شایعه است ولی خداییش نمیفهمم چه قرابتی میتونه بین حکومت ایران و حکومت داعش پرور اردوغان وجود داشته باشه که همچین ریسکیو بپذیره .