یکی دقیقاً توضیح بده این یعنی چی؟ فرمانده ارتش توسط ارتش دستگیر شد؟! https://t.co/tzK78HC7Ae .