RT @isna_farsi: عده‌ای این مساله را مطرح می‌کنند که کودتا در #ترکیه می‌تواند با اهدافی خاص، ساخته و پرداخته خود دولت #اردوغان باشد https://t.co/uN9bbFbJR9 .