RT @Hassanvand: ۲۲ نفر از اعضای شورای شهر تهران نامه امضا کردن برای کاهش اختیارات شهردار٬ بعد این طرح فقط ۱۱ رای آورده٬ یکی از امضاکنندگان علیه طرح نطق کرده .
این خیلی خوب بود :))) ‎· Myri∂m
:))))))) ‎· Elec Girl