تو این اوضاع و احوال وخیم حساب کردم تو پنج شش ماه هفده هیجده تومن پول الکی به باد دادم. از افتادن به دام کلاهبردار گرفته تا پول دستی و... .