کلاً زیاد بهش فکر نمیکنم ولی هر وقت پول لازم میشم یادش میفتم اعصابم خط خطی میشه :\ .