RT @alibozorgian: مردی کفش دست دو از بازار می‌خرد. چندروز بعد پایش زخم می‌شود. عفونت می‌کند. پایش را قطع می‌کنند. عفونت زیادتر می‌شود. مرد می‌میرد. در زاهدان. .