نمیخوام برم سرچ کنم که عکس وفیلمش بیاد فقط یکی به من بگه بچه دوازده ساله رو به چه علتی سر بریدن؟ .