مثل ماه رمضون که تا یکی شبیه مامور میدیدم سیگارو پرت میکردیم اینایی که آیفون دارن از این به بعد باید با گوشیشون این کارو کنن .