RT @Hassanvand: مومن‌نسب: اینترنت شبانه در حال نابود کردن جامعه است. برخی اپراتورها می‌گویند باید اینترنت شبانه را مصرف کنید تا بتوانید روزانه را مصرف کنید. .