روح الله مومن نسب پژوهشگر و کارشناس مسائل فضای مجازی/ بعد از تولید فیلسوف (ازغدی)، استراتژیست (حسین عباسی) و...گلخانه‌ای اینم مجازی شناسشونه .