پسره اومده با پست برق سلفی بگیره برق گرفته ش با منطق اون پفیوز اگه برق نبود این نوجوان کشته نمیشد .

2015-2016 Mokum.place