حالا آسیب کار اون همکار به منم میرسه چون کافیه یه بار مثلا جواب تلفن طرفو ندی قشنگ برای خودش سناریو میسازه از رو نمونه قبلی .