RT @sheydan: الان این رسانه‌های طفلک گیر کردن؛ از اون جهت که ایرانیه «تروریست»ه، از اون جهت که آلمانیه «بیمار»ه. .