احتمالاً استراتژی حاکمیت اینه که اگه ترامپ رئیس جمهور شد اینور یه احمدی نژاد جور کنه .