مردم کلاًهر وقت خیالشون از عواقب و هزینه‌های کار راحته خود واقعیشون رو نشون میدن. تو استادیوم اینستاگرام و پشت فرمون https://t.co/uTodJysMQF .