کلافه شدم انقدر عکس و مطلب راجع به لباس المپیک دیدم. خودشون گفتن گه خوردیم ولی ملت وکن نیستن .