کلاً همه صفها اینطوره. برای من نونوایی هم همین اتفاق میفته ولی خب عابربانک رو اعصاب تر از همه است https://t.co/Wrysb8XYPh .