اینا تحریمیهای امریکان الان طرفدارای هیلاری باید بهشون توضیح بدن که اگه رای ندی ترامپ میشه رئیس جمهور! دیگه خوددانید https://t.co/ZqcjjtqQpH .