توئیتر رفع فیلتر شده یا من خوابنما شدم؟ همین الان وی پی انم ارور داد قطع شد ولی داره کار میکنه! .