RT @1hoseim: کاش کیفیت پدرم خوب بود، می‌دادمش به گرافیست روزنامه‌ی شرق، جوانش می‌کرد، دردش رو حذف می‌کرد، به جاش بچگی من رو سوار کمرش می‌کرد، با خنده. .
هعی ‎· Aliusha