شرکت پالایش نفت خوزستان کلاً منحل شده ولی ول کن این بیایون نیست یه بخش گرفتاریاشم افتاده گردن من بدبخت https://t.co/ObfM9vaEey .