RT @messiah_93: ریش پرفسوری یجوری کسشره ک هرکی بزاره بدون استثنا بهش نمیاد. من حتی امتحان کردم یبار یه طرف صورتمو زدم طرف دیگرو نزدم بازم بهتر از پرفسوری شد .