ملت تو فضای مجازی علاقه به غرغر میزنن.حالا لباسه بهتر شده ولی باز جوک میسازن. این باعث میشه کم کم اعتراض اثرشو از دست بده .