User avatar

RT @amiirbr: امریکا با استفاده از از فرصت آتش بس ارتش سوریه رو بمباران کرده . قشنگ ریده به وفای به عهد و جوانمردی و فتوت و هر چی که هست .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10