User avatar

کسی که مقام و مسئولیت مهم داره حریم خصوصی نداره باید به هر شبهه و حتی تهمتی جواب بده تو ایران درافتادن با اینا هزینش بیشتره سرنا از سر گشاد .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10