User avatar

جمعیت زندانیان بقدری زیاد شده که قوه قضائیه به قضات دستور داده بگیریددرجاشلاق بزنید.ولی بک لحظه فکر نکرده از جرم انگاریهای بیهوده دست برداره .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10