User avatar

قضات این دادگاه جزء قضات مجرب و معتمد قوه قضائیه هستن ولی حتی اونهام زورشون به بعضی از قضات نمیرسه چون صلاحیت وقدرتشون رو از جای دیگه میگیرن .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10