بچه ها بزارین اکانت بسازین بعد فرت فرت فید بزنین :)) اینا غمباد شده بوده توو گلوتون ها
بابا مونده بود تو دلمون :دی ‎- §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
عه، سلام:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
شهرام :))))) ‎- تربچه
سلام سلام سعید سبز ‎- تربچه