بچه ها بزارین اکانت بسازین بعد فرت فرت فید بزنین :)) اینا غمباد شده بوده توو گلوتون ها
بابا مونده بود تو دلمون :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛
عه، سلام:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
شهرام :))))) ‎· تربچه
سلام سلام سعید سبز ‎· تربچه