اشک شوق در چشمانم حلقه زد :) اولین دایرکت هم برام ارسال شده
ههعییی ما که توی اون خدا بیامرز هیچ دایرکتی نداشتیم توی این یکیشم همین هعیی :دی ‎· §╠╣/~\╠╣R /~\ /\/\ ♛