خب... لیست بلاک ندارین؟
اول باید یه روم درست کنیم ‎· مـِـهدی❆