خب... لیست بلاک ندارین؟
اول باید یه روم درست کنیم ‎- مـِـهدی❆