ولی تا وقتی سلما نیاد بگه فردا روز مزخرفیه اینجا رسمیت نداره.
از شنبه میگم =))) ‎· selma