ولی مشخصه تیبل سابسکریپشن رو گذاشتن ته کمد آخریه. هر بار سایت یک دقیقه پا می‌شه می‌ره سابسکرایب می‌کنه میاد.
دقیقا ‎· پَــرسان