ولی خداییش دیگه اسم موکوم رو نذارین مومو.
مه مه خوبه؟ ‎- Siavash
اسمش مکانه ‎- Myri∂m
مکان خوبه ‎- Siavash
به به یکی از یکی بهتر ‎- Truman
آواتار رو درست کن :دی ‎- Hadi.Yalin