تو توییتر هم من نظرم این بود فیو از لایک جدا بشه. آدم یه چیزی رو لایک می‌زنه به کاربرد معمولا لایک، یه چیزی رو فیو می‌زنه برای نگه داشتن تو لیست محبوب‌هاش.