پرایوت فید موازی با پابلیک فید رو تست کردیم. البته فرستادن عکس شاید نیم ساعت طول کشید :))
2016-01-15_15_42_14-Posts_of_singforabsolution___Mokum.png
منم یدونه ساب فید مخفی دارم ولی فقط خودم توشم! هرچی فک کردم دیدم نمیتونم فید پابلیک رو منج کنم و یا هر سری هر کیو اد میکنم یه بارم اینوایتش کنم تو پرایوتم واسه همین ترجیحم همین بخش اصلیمه که پرایوت باشه و اینا ‎· M∂s♥ud