یعنی قشنگ هایبرنیت کرده بودین از ۱۰ ماه پیش همونو روشن کردین ادامه دادینا.
دقیقا ‎· Assal
:)))) ‎· آرزو