یعنی قشنگ هایبرنیت کرده بودین از ۱۰ ماه پیش همونو روشن کردین ادامه دادینا.
دقیقا ‎- Assal
:)))) ‎- آرزو